Oferujemy

Zakład Usług Melioracyjnych świadczy usługi melioracyjne typu:

 • koszenie wałów z wygrabieniem
 • odmulanie koryt kanałów
 • usuwanie korzucha roślin pływających
 • usługi drenarskie
 • wymiana przepustów
 • budowa przepustów
 • umocnienie skarp kanałów
 • konserwacja bieżąca kanałów szczegółowych i podstawowych
 • renowacja rowów melioracyjnych
 • odwodnienia
 • zagęszczanie wałów
 • wykonywanie wykopów w zabezpieczonych wcześniej zbiornikach

Naszym klientom zapewniamy

 • terminowe wykonywanie swoich usług
 • korzystne i atrakcyjne ceny
 • wsparcie techniczne dotyczące wykonywanych usług
 • doradztwo techniczne w zakresie wykonywanych robót